Parteneriate Viabile

1. Institutul de Istorie „Gheorghe Barițiu”

Parteneriate Viabile

Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române începe anul 2021 în forță!

În contextul în care Municipiul Reșița aniversează, în acest an, 250 de ani de tradiție industrială, iar agenda evenimentelor programate cuprinde și un moment în care sunt recompensate, prin respect și recunoștință, activitățile unor personalități și instituții de reper alături de care, în anii precedenți, s-au derulat proiecte culturale importante pentru județul Caraș-Severin, am fost anunțați de către Direcția Județeană pentru Cultură din Caraș-Severin faptul că instituția noastră a fost nominalizată pentru Premierea Excelenței în Cultură și Cercetare de Performanță.

Mulțumim D-nei Director Liubița Raichici, respectiv Direcției Județene pentru Cultură din Caraș-Severin pentru onoarea oferită!

Vom continua să colaborăm în sfera cercetării interdisciplinare, a problematicii patrimoniului cultural și a Istoriei Banatului deopotrivă.

Ceea ce moștenim valoros de la antemergătorii noștri, trebuie să știm să păstrăm și să valorificăm de așa manieră ca și generațiile următoare să primească ceea ce le va aminti mereu care le sunt rădăcinile pe care trebuie să își construiască Viitorul.

2. Fundația „Activity”

Parteneriate Viabile

Fundatia ACTIVITY pentru resurse umane si dezvoltare durabila  www.activity-foundation.ro, www.discoverbanat.eu . Înființată acum 22 de ani la Resita, Fundatia ACTIVITY  isi respecta principiile de activitate dintre care amintim:

  • Generozitatea şi înţelegerea continuă, profundă a speciei umane;
  • Respectul faţă de creaţie şi faţă de demnitatea omului;
  • Consecvenţa în a păstra cultura originală, menţinând continuitate între tradiţional şi nou;
  • Iubirea de aproape care nu-l cântăreşte pe om doar după măsura utilităţii lui, dându-le şanse egale tuturor;

Avand un portofoliu de peste 30 de proiecte desfasurate in comunitate cu  respectarea acestor principii, deosebite sunt cele  noua editii ale Festivalului international de poezie « Portile poeziei »  si a 7 expozitii organizate in scopul promovarii patrimoniului local tangibil si intangibil , toate organizate in parteneriat cu DIRECȚIA JUDEȚEANĂ PENTRU CULTURĂ.

Printre  rezultatele realizate  amintim:

Înscrierea şi fixarea judeţului Caraş-Severin pe harta cultural-artistică a României şi Uniunii Europene prin intermediul brandului creat ,,Judeţul cu poeţi”; Participarea efectivă a înalţilor oaspeţilor din străinătate (intelectuali, poeţi, artişti, critici de artă şi literatură) la viaţa culturală a județului, creându-se astfel premizele promovării judeţului peste graniţele ţării;

Crearea cadrului pentru invitarea şi participarea scriitorilor din Caraş-Severin la manifestări literare complexe şi la Festivalurile de literatură din Uniunea Europeană şi din lume; promovarea valorilor istorice, culturale si naturale ; dezvoltarea, prin intermediul activităților comune a unor noi modalități de percepere si înțelegere a diferențelor si diversității valorilor naționale culturale.

3.Episcopia Caransebeșului

Parteneriate Viabile

Episcopia Caransebeșului este una dintre instituțiile ce dezvoltă o activitate culturală articulată în județul Caraș-Severin. Cu un sector aparte dedicat acestei ramuri importante din misiunea eite, Episcopia Caransebeșului are bucuria să organizeze anual peste 25 de evenimente culturale cu rezonanță internațională, regională și locală. Sectorul Cultural, Învățământ și Relații Mass-Media are în componență mai multe direcții de desfășurare, precum organizarea de activități  cultural-științifice, sau coordonarea și supravegherea activității Seminarului Teologic „Episcop Ioan Popasu” din Caransebeș, una din cele mai vechi școli vocaționale din Banat.

Din punct de vedere editorial, eparhia noastră deține o editură, prin care tipărește periodic lucrări cu caracter teologic, religios, dar și cultural-istoric. Tot în cadrul editurii este editat și periodicul Foaia Diecezană, unul din cele mai vechi periodice de cultură și spiritualitate din Banat. Sub aspect misionar – mediatic, eparhia noastră realizează emisiuni de radio şi televiziune, derulate la Trinitas TV, Radio Trinitas şi la posturile locale şi regionale.  Din punct de vedere cultural – artistic se organizează de către eparhie festivaluri corale, festivaluri de teatru, festivaluri de poezie în grai bănățean, concerte precum și recitaluri de muzică religioasă

În privinţa patrimoniului cultural bisericesc, Episcopia Caransebeșului este unul dintre cei mai importanți proprietari de patrimoniu cultural cu peste 45 de biserici și mănăstiri, clădiri cuprinse în Lista monumentelor istorice. Față de acestea, în strânsă colaborare cu Direcția pentru Cultură Caraș-Severin s-a manifestat o atenție deosebită, majoritatea fiind restaurate și consolidate prin bugetul propriu, prin atragerea de fonduri europene, guvernamentale sau locale.

Totodată, pentru valorificarea patrimoniului cultural mobil, prin sprijinul Direcției pentru Cultură Caraș-Severin s-au finalizat demersurile pentru recuperarea unor obiecte de patrimoniu bisericesc, care au aparținut Episcopiei Caransebeșului, s-a organizat într-un spațiu nou și s-a acreditat Colecția muzeală „Episcop Elie Miron Cristea” a eparhiei. La ora actuală Episcopia Caransebeșului deține două colecții patrimoniale: Colecţia de patrimoniu bisericesc a Episcopiei Caransebeşului, Colecția de artă veche bisericească a Protopopiatului Reşiţa.

Tot din punct de vedere patrimonial, Centrul Eparhial Caransebeș deține și un fond de arhivă istorică cu un volum de 134 ml de arhivă veche, începând din secolul XVIII. Biblioteca Eparhială Episcop academician Nicolae Popea este una din bibliotecile regionale cu un fond consistent de carte de patrimoniu, respectiv peste 5.400 de volume, precum și un număr de peste 30.000 volume de carte comună.

În toată a activitatea culturală și de promovare a patrimoniului cultural a Episcopiei, parteneriatul cu Direcția pentru Cultură Caraș-Severin a fost și rămâne, nu numai unul instituțional, ci unul de suflet, întrucât în foarte multe situații, obiectivele celor două instituții se întrepătrund, și anume strădania de a păstra valoare culturii și spiritualității ca pulsație constantă în viața locuitorilor județului Caraș-Severin.

4. Fundația „ATOR”

Parteneriate Viabile

Implicarea tinerilor de la ATOR Banatul de Munte în promovarea culturii, a specificului și a patrimoniului județean și local a fost și este o preocupare constantă a organizației de tineret a Episcopiei Caransebeșului, care a existat și s-a dezvoltat treptat în cei patru ani și jumătate de activitate și misiune cu și pentru copiii și tinerii județului Caraș-Severin.

În cadrul proiectelor organizate de către asociație de-a lungul timpului, cu caracter social-educativ, interesul coordonatorilor, precum și al tinerilor, era acela de a include în programele lor o latură a educării și informării, din punct de vedere cultural, a tinerilor și copiilor beneficiari ai proiectelor, fără de care, consideră ei, formarea și dezvoltarea acestora este incompletă. Astfel, proiectele prin care Asociația Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte și-a asumat rolul de educator al celor din jur, din punct de vedere cultural, duhovnicesc, al dezvoltării, informării și formării celor care au luat parte la activitățile lor sunt următoarele:

  • Proiectul „Tabăra din Inima Satului” – cel mai mare proiect social-educativ, desfășurat în 15 comunități rurale și urbane, în anii 2019 și 2020, prin intermediul căruia, pe lângă varietatea de activități artistice, de informare, dezvoltare personală și cu caracter ludic, tinerii și coordonatorii au oferit o importanță deosebită promovării specificului și patrimoniului local al fiecărei comunități care a găzduit câte o tabără. Astfel, prin organizarea serilor cu tematică folclorică, dar și a întâlnirilor și a dialogurilor cu preoți, profesori, scriitori, tâmplari și alte personalități marcante ale fiecărei comunități, voluntarii, prin acest proiect, și-au propus să aducă la lumină o latură foarte importantă a educației fiecărui copil și tânăr, și anume aceea din punct de vedere cultural;
  • Festivalul „De prin zestrea Banatului” – organizat în anii 2017, 2018 și 2019, evenimentul reunește pe aceeași scenă, la fiecare ediție a sa, tineri, copii, ansambluri de dansuri populare, artiști și oameni de cultură din fiecare colț al Banatului Montan și nu numai. Specificul festivalului este prezentarea, promovarea și readucerea aminte a tradițiilor, obiceiurilor și a specificului fiecărei regiuni a județului Caraș-Severin, care sunt puse în scenă prin interpretarea de piese de teatru, poezii, cântece, precum și dansuri populare;
  • Conferințele „Dialoguri” – organizate în ultima parte a anului 2020, sunt o serie de conferințe și discuții, organizate și susținute de către ATOR Banatul de Munte în mediul online, la care, săptămânal, au luat și vor mai lua parte ierarhi, preoți ai Bisericii Ortodoxe Române, precum și profesori, psihologi, oameni de cultură, medici scriitori și nu numai, discutând și transmițând tuturor urmăritorilor cuvinte de învățătură, sfaturi și informații, împletind fiecare dialog cu trimiteri la fapte sau personalități istorice sau contemporane, de cultură, care, prin cuvântul sau viața lor, pot fi tuturor exemple de urmat;
  • Corul ATOR Banatul de Munte – o activitate organizată încă din primele luni de existență ale asociației, care, prin repertoriul său, alcătuit din numeroase versuri și cântece patriotice, folclorice, religioase, folk și colinde, promovează și păstrează vie amintirea marilor scriitori și a momentelor istorice în care acestea au fost compuse, povestind mai departe despre ele, prin interpretarea lor, tuturor ascultătorilor, de pretutindeni.

„Pentru noi, acest premiu este o mare bucurie și o încurajare a faptului că lucrurile pe care le-am făcut până acum au fost unele bune și, nădăjduim, de folos tuturor celor care s-au întâlnit și au gustat din ele. Nu putem decât să Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toată binecuvântarea, puterea și determinarea pe care ni le dăruiește ca să creăm în continuare povești frumoase și să ne simțim responsabilizați, de acest premiu, pentru faptul că istoria și cultura județului nostru și a satelor pe care atât le iubim stau pe mâinile noastre ca să le ducem mai departe generațiilor care urmează după noi și pe care le educăm și le formăm. Noi promitem să încercăm să facem tot ce ține de noi pentru a ne numi demni de această distincție din partea celor care sunt reprezentanți ai culturii și patrimoniului Caraș-Severinean. Să ne ajute Dumnezeu!” – Anita Radics, Președinte ATOR Banatul de Munte.

Iată că, prin intermediul activităților și a proiectelor sale, promovarea și educarea tinerilor și a copiilor din punct de vedere cultural a fost și rămâne o preocupare a Asociației Tinerilor Ortodocși din Banatul de Munte care și în anul 2021 se va axa poate mai mult pe evidențierea și promovarea patrimoniului și a specificului județean și local a satelor din Caraș-Severin.

5. Inspectoratul Școlar Caraș-Severin

Parteneriate Viabile

Instituție publică consacrată pentru promovarea și coordonarea educației, ISJ CS își onorează misiunea prin crearea și sprijinirea actelor de cultură, la nivel local,  județean, național, international. Sutele de proiecte întreprinse de cadrele didactice și sprijinite de ISJ CS și de instituțiile partenere oferă o imagine clară a preocupării pentru educația formală  și nonformală care costruiește identitatea elevilor de astăzi pentru profilul tânărului activ în societatea de mâine. Prin viziune, profesionalism,  implicare, muncă,  ISJ CS a reușit și anul acesta, într-un timp zbuciumat și încărcat mai degrabă de nevoile trupului decât de cele ale minții să sprijine acțiunile culturale, să mențină standardul de performanță în  învățământul caraș-severinean.

Alte articole