Patrimoniu imobil

Compartimentul monumente istorice și arheologie

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public.

În condițiile prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.

Patrimoniu imobil

Legislaţie

Tipizate

Preemțiune

 • înștiințare privind intenția de vânzare a imobilului (timp de completare: aproximativ 10 minute)
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • plan de situație și plan de încadrare în zonă
 • copie C.I. proprietar/proprietari
 • plan cadastral al imobilului / spațiului – releveu (întocmit de un specialist în cadastru imobiliar) sau planurile din documentația de dezmembrare / apartamentare a imobilului, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării
 • acte care să ateste proprietatea: extras c.f. individual și extenso, act de cumpărare / moștenire
 • material fotografic interior / exterior cu evidențierea stării tâmplăriilor, finisajelor interioare și exterioare, pardoseli și alte detalii care prezintă interes (sobe, decorațiuni, picturi etc.)

*se eliberează fără taxă, în termen de 15 de zile calendaristice

Avize

 • Necesarul documentației pt proiecte zone istorice și monumente
 • Cerere solicitare aviz conform Legii 422
 • Declarație pe proprie raspundere
 • documentația tehnică pentru autorizația de construire (întocmita în baza legislației în vigoare și în conformitate cu cerințele din certificatul de urbanism) – minim 3 exemplare originale (din care un exemplar se păstrează pentru arhivare) + CD
 • proiect de arhitectură – piese scrise și desenate
 • proiect de structură – piese scrise și desenate
 • expertiza tehnică – în cazul intervențiilor pe o clădire existentă
 • extras C.F. – copie
 • C.U. – copie
 • plan de situație
 • plan de încadrare în zonă
 • poze color construcție – în cazul intervențiilor pe o clădire existentă

*nu se acceptă spre avizare documentațiile incomplete sau fără CD *ridicarea avizelor de specialitate emise de Direcția Județeana pentru Cultură Caraș-Severin se efectuează după achitarea taxei prevăzute în aviz *avizele se eliberează după întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, în ordinea depunerii documentației *taxa de avizare este 3 lei/mp suprafață desfășurată. Tariful se referă la toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului. Valoarea nu poate depăși 15.000 lei.

Comunicări

 • cerere scrisă
 • material fotografic cu imobilul – dacă este cazul

Notificare prealabilă conform prevederilor art.11 alin.(4) din Legea 501991 privind autorizarea lucrărilor de construcții

 • Formular completat – PDF;
 • Acord prelucrare date cu caracter personal;
 • documentația se va depune în trei exemplare , concomitent, astfel: 1 exemplar la primărie și două exemplare la DJC Caraș-Severin

Aviz privind concepția artistică pentru amplasarea monumentelor de for public

 

Liste de experți/specialiști atestați MC

Registrele actualizate în anul 2022 cuprinzând numele, domeniul de specializare și datele de contact ale experților si specialiștilor în domeniul monumentelor istorice atestați MCIN sunt publicate mai jos. Pentru a fi mai ușor de înțeles și utilizat aceste registre, INP a creat și un tabel de corespondență între domenii, specializări și calitățile acordate personalului atestat, tabel pe care îl regăsiți atașat în continuare.

REGISTRUL SPECIALISTILOR IN DOMENIUL PROTEJARII MONUMENTELOR ISTORICE 2023

REGISTRUL EXPERTILOR SI VERIFICATORILOR TEHNICI IN DOMENIUL MONUMENTELOR ISTORICE 2023 

Tabel-corespondenta-calitati-specializari-domenii-2032-2398-495

Aceste documente pot fi consultate și pe pagina Institutului Național al Patrimoniului – ”Atestarea specialiștilor și experților”: https://patrimoniu.ro/atestarea-specialistilor-si-expertilor