Patrimoniu imobil

Compartimentul monumente istorice și arheologie

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public.

În condițiile prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.

Patrimoniu imobil

Legislaţie

Tipizate

Preemțiune

 • înștiințare privind intenția de vânzare a imobilului (timp de completare: aproximativ 10 minute)
 • declarație privind prelucrarea datelor cu caracter personal
 • plan de situație și plan de încadrare în zonă
 • copie C.I. proprietar/proprietari
 • plan cadastral al imobilului / spațiului – releveu (întocmit de un specialist în cadastru imobiliar) sau planurile din documentația de dezmembrare / apartamentare a imobilului, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării
 • acte care să ateste proprietatea: extras c.f. individual și extenso, act de cumpărare / moștenire
 • material fotografic interior / exterior cu evidențierea stării tâmplăriilor, finisajelor interioare și exterioare, pardoseli și alte detalii care prezintă interes (sobe, decorațiuni, picturi etc.)

*se eliberează fără taxă, în termen de 15 de zile calendaristice

Avize

 • Necesarul documentației pt proiecte zone istorice și monumente
 • Cerere solicitare aviz conform Legii 422
 • Declarație pe proprie raspundere
 • documentația tehnică pentru autorizația de construire (întocmita în baza legislației în vigoare și în conformitate cu cerințele din certificatul de urbanism) – minim 3 exemplare originale (din care un exemplar se păstrează pentru arhivare) + CD
 • proiect de arhitectură – piese scrise și desenate
 • proiect de structură – piese scrise și desenate
 • expertiza tehnică – în cazul intervențiilor pe o clădire existentă
 • extras C.F. – copie
 • C.U. – copie
 • plan de situație
 • plan de încadrare în zonă
 • poze color construcție – în cazul intervențiilor pe o clădire existentă

*nu se acceptă spre avizare documentațiile incomplete sau fără CD *ridicarea avizelor de specialitate emise de Direcția Județeana pentru Cultură Caraș-Severin se efectuează după achitarea taxei prevăzute în aviz *avizele se eliberează după întrunirea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice, în ordinea depunerii documentației *taxa de avizare este 3 lei/mp suprafață desfășurată. Tariful se referă la toate categoriile de lucrări de intervenții, indiferent de beneficiar, finalitatea sau destinația imobilului. Valoarea nu poate depăși 15.000 lei.

Comunicări

 • cerere scrisă
 • material fotografic cu imobilul – dacă este cazul