Patrimoniu imobil

Compartimentul monumente istorice și arheologie

Monumentele istorice fac parte integrantă din patrimoniul cultural național și sunt protejate prin lege. Activitățile și măsurile de protejare a monumentelor istorice se realizează în interes public.

În condițiile prezentei legi intervențiile asupra monumentelor istorice pot constitui cauză de utilitate publică.

Patrimoniu imobil

Legislaţie

Tipizate

Preemțiune

  • înștiințare privind intenția de vânzare a imobilului (timp de completare: aproximativ 10 minute)
  • plan de situație și plan de încadrare în zonă
  • copie C.I. proprietar/proprietari
  • plan cadastral al imobilului / spațiului – releveu (întocmit de un specialist în cadastru imobiliar) sau planurile din documentația de dezmembrare / apartamentare a imobilului, cu marcarea suprafețelor care fac obiectul vânzării
  • acte care să ateste proprietatea: extras c.f. individual și extenso, act de cumpărare / moștenire
  • material fotografic interior / exterior cu evidențierea stării tâmplăriilor, finisajelor interioare și exterioare, pardoseli și alte detalii care prezintă interes (sobe, decorațiuni, picturi etc.)

*se eliberează fără taxă, în termen de 15 de zile calendaristice

Comunicări

  • cerere scrisă
  • material fotografic cu imobilul – dacă este cazul