Home

Direcția Județeană pentru cultură caraș-severin

Program de lucru

• luni, marți, miercuri, joi, vineri
  între orele 08:00 – 16:00
.

Preluare și eliberare acte

• luni, marți, miercuri, joi, vineri
  între orele 09.00 – 13.00
.

Program de audiențe

director executiv
• marți între orele 10.00 – 13.00

Documentație pentru obținere avize

În vederea obținerii avizului de specialitate, documentația se va depune sau trimite în format original, semnat și ștampilat, la adresa sediului direcției, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 30-31, 320067, Reșița.

În variantă digitală, documentele se vor trimite la adresa de e-mail: directiapentruculturacs@gmail.com cu respectarea conținutului – cadru prevăzut în Dispoziție nr. 5596/01.08.2007, Dispoziție nr. 4300/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dosarele incomplete vor fi restituite pentru completare.