Home

Direcția Județeană pentru cultură caraș-severin

Program de lucru

• luni, marți, miercuri, joi
08:00 – 16:30

• vineri 08:00 – 14:00

Program cu publicul

• 9.00 – 13.00

Audiențe director

• marți între orele 10.00 – 14.00

În atenția solicitanților de aviz pentru lucrări efectuate pe monumente istorice sau în zona de protecție a monumentelor istorice

 

În vederea obținerii avizului Direcției Județene pentru Cultură Caraș-Severin, documentațiile se transmit în format digital (pdf) pe adresa de e-mail  directiapentruculturacs@gamil.com  și în format letric (în două exemplare) îndosariate separat. originale, semnate și ștampilate, depuse personal sau transmise prin curier la secretariatul DJC Caraș-Severin,  la adresa: Piața 1 Decembrie 1918, nr. 30-31, 320067, Reșița.

În cadrul ședinței CZMI nr.12 Timișoara, vor fi analizate documentațiile care au fost depuse atît letric cât și în format digital.

Nu vor fi analizate în cadrul ședinței, documentațiile care nu conțin toate componentele sau informațiile necesare.

  1. TOATE DOCUMENTAȚIILE CARE ȚIN DE COMPETENȚA COMISIEI NAȚIONALE A MONUMENTELOR ISTORICE VOR FI ÎNAINTATE MINISTERULUI DOAR PRIN INTERMEDIUL DJC  CARAS-SEVERIN. ÎN CAZ CONTRAR, ELE NU VOR FI INTRODUSE PE CIRCUITUL DE AVIZARE.
  2. DOCUMENTAȚIILE CARE SE SUPUN AVIZĂRII ÎN COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOT ISTORICE SE DEPUN OBLIGATORIU ÎN TREI EXEMPLARE ÎNDOSARIATE SEPARAT, IAR CELE CARE SE AVIZEAZĂ LOCAL, ÎN DOUĂ EXEMPLARE DE ASEMENEA, ÎNDOSARIATE SEPARAT.
  3. AVIZELE EMISE PENTRU LUCRĂRILE AFERENTE JUDEȚULUI CARAȘ-SEVERIN (INDIFERENT CĂ SUNT ANALIZATE DE CZMI TIMIȘOARA SAU DE COMISIA NAȚIONALĂ A MONUMENTELOR ISTORICE), VOR FI ÎNTOCMITE DE DJC CARAȘ-SEVERIN ȘI VOR FI TARIFATE LA CASIERIA INSTITUȚIEI. ÎN LIPSA DOVEZII ACHITĂRII TARIFULUI, AVIZELE NU SE TRANSMIT CĂTRE BENEFICIAR/PROIECTANT.
  4. PENTRU FACILITAREA EMITERII AVIZELOR DE SPECIALITATE, VĂ RUGĂM CA, PE CEREREA DEPUSĂ, SĂ MENȚIONAȚI CORECT SUPRAFAȚA DESFĂȘURATĂ A LUCRĂRII, ÎN M.P, CARE SE VA ÎNMULȚI CU TARIFUL ÎN VIGOARE, DE 3 LEI/MP.

Formularele de cerere pentru avizare pot fi descărcate de pe site-ul instituției și se vor completa cu atenție, insistându-se pe claritatea datelor de identificare (nr. tel, adresă e-mail)