Home

Direcția Județeană pentru cultură caraș-severin

Program de lucru

• luni, marți, miercuri, joi, vineri: 08:00 – 16:00

.

Preluare și eliberare acte

• luni, marți, miercuri, joi, vineri i: 09.00 – 13.00

06.08.2021

Concurs pentru ocuparea postului de Consilier I

în cadrul Compartimentului Patrimoniu Cultural Național și Imaterial detalii

Documentație pentru obținere avize

În vederea obținerii avizului de specialitate, documentația se va depune sau trimite în format original, semnat și ștampilat, la adresa sediului direcției, Piața 1 Decembrie 1918, nr. 30-31, 320067, Reșița.

În variantă digitală, documentele se vor trimite la adresa de e-mail: directiapentruculturacs@gmail.com cu respectarea conținutului – cadru prevăzut în Dispoziție nr. 5596/01.08.2007, Dispoziție nr. 4300/03.11.2005 privind unele măsuri pentru îmbunătățirea activității în domeniul avizării Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Dosarele incomplete vor fi restituite pentru completare.