Patrimoniu mobil

Patrimoniu național mobil şi imaterial

Patrimoniul cultural național mobil este alcătuit din bunuri cu valoare istorică, arheologică, documentară, etnografică, artistică, științifică şi tehnică, literală, cinematografică, numismatică, filatelică, heraldică, bibliofilă, cartografică şi epigrafică, reprezentând mărturii materiale ale evoluției mediului natural şi ale relațiilor omului cu acesta, ale potențialului creator uman şi ale contribuției românești, precum şi a minorităților naționale la civilizația universală.

Legislaţie

Tipizate

Actele necesare pentru eliberarea certificatelor de export temporar sau definitiv:

  • cerere tip completată (timp de completare: aprox 10 minute)
  • buletin (CI) sau paşaport
  • obiectele (bunuri culturale mobile) prezentate în vederea expertizării
  • 3 fotografii color (pe suport de hârtie format 9/12 cm) pentru fiecare obiect în parte

Actele necesare pentru eliberarea adeverințelor de export:

  • cerere tip completată (timp de completare: aprox 10 minute)
  • buletin (CI) sau pașaport
  • obiectele (bunuri culturale mobile) prezentate în vederea expertizării
  • 3 fotografii color (pe suport de hârtie format 9/12 cm) pentru fiecare obiect în parte

Cerere pentru eliberare Certificat de Export. MS Word