Sesiune de clarificare online

Apelul de proiecte finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, sesiunea I / 2021

Subprogramele  „Timișoara Capitală Europeană a Culturii” și „Reșița – 250 de ani de siderurgie”

Sesiune de clarificare online

Institutul Național al Patrimoniului (INP) anunță organizarea în data de LUNI, 25 ianuarie, cu începere de la ora 17:00, a unei sesiuni de clarificare online a apelurilor de proiecte finanțate din Timbrul Monumentelor Istorice (TMI 2021).

Continuăm, așadar, seria de întâlniri online cu o prezentare, urmată de o sesiune de Întrebări & Răspunsuri, a subprogramelor: 

  • „Reșița. 250 de ani de siderugie” pentru protejarea patrimoniului industrial – lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei buget disponibil);
  • „Timișoara – Capitală Europeană a Culturii” lucrări de întreţinere şi reparaţii curente (1.000.000 lei buget disponibil).

Vă rugăm să vă înregistrați din timp în întâlnirea găzduită de platfoma ZOOM urmând  acest link.
 

Documentele aferente fiecărui program pot fi consultate pe pagina https://patrimoniu.ro/timbru#apel, iar perioada de depunere a proiectelor este 25 ianuarie – 1 martie 2021. Termenul limită pentru participarea în sesiunea curentă de finanțare este 1 martie 2021, iar procesul de aplicare se va desfășura exclusiv online, pe o platformă dedicată acestui program. 

La această categorie se primesc propuneri de proiecte pentru:

  • lucrări de refacere a integrităţii şi funcţionalităţii sistemelor de acoperire (ex. şarpante, învelitori, decoraţii) şi a sistemele de evacuare a apelor pluviale (ex. jgheaburi, burlane, vazoane, sisteme de prindere); includ şi lucrări pentru instalarea de sisteme paratrăsnet;
  • lucrări la finisajele exterioare (asigurare, integrare şi completare a finisajelor); pot include şi mici lucrări de restaurare de componente artistice, integrate în aparatul decorativ al faţadelor;
  • lucrări la tâmplăriile exterioare – porţi, ferestre, vitrine, obloane (înlocuiri locale ale elementelor sau părţilor din elemente componente care sunt deteriorare grav; completări; completare / refacere a finisajelor)
  • instalarea de elemente de signaletică (semnalizare de monument istoric / casă memorială / element al unui circuit cultural etc.);
  • lucrări dedicate monumentelor de for public, inclusiv amenajarea spaţiului adiacent.

Pentru ca sesiunea de clarificare să răspundă cât mai multor neclarități sau dificultăți ale viitorilor solicitanți, vă rugăm să transmiteți și în avans întrebări, pe adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro.

Termenul limită pentru trimiterea întrebărilor pentru această sesiune de clarificare este luni, 25 ianuarie, ora 15:00.

Detalii şi clarificări pot fi obţinute și după această dată, prin e-mail la adresa finantare.timbru@patrimoniu.ro sau la telefon, la numărul: 021-336.60 (în timpul orelor de program).
 
Potențialii beneficiari sunt invitați, de asemenea, să se aboneze la notificările despre Apelurile de finanțate prin Timbrul Monumentelor Istorice, aici: https://bit.ly/3ppjcaH.  


Despre Timbrul Monumentelor Istorice

 Timbrul Monumentelor Istorice (TMI) este o taxă extrabugetară destinată finanțării lucrărilor de protejare a monumentelor istorice. Timbrul monumentelor istorice se aplică în procent de 2% asupra vânzărilor de produse și servicii care promovează sau utilizează imagini cu monumente istorice și se percepe de la operatorii economici, editori sau producători, de la proprietari, titulari ai dreptului de administrare sau ai altor drepturi reale asupra imobilelor situate în zona de protecție a monumentelor istorice în zonele construite protejate sau de la beneficiarii veniturilor realizate, după caz.
 
Dat fiind că scopul instituirii Timbrului Monumentelor Istorice este stimularea protejării patrimoniului construit, proprietarii sau operatorii economici care contribuie în mod direct la protejarea unor monumente istorice cu o sumă cel puțin egală cu cea calculată pentru Timbrul Monumentelor Istorice sunt exceptate de la plată.
 
Printre cei mai mari contribuabili la fondul Timbrului Monumentelor Istorice în anul precedent (2019) menționăm instituții precum Teatrul Național din București, Opera Națională București sau Turism Felix SA – Băile Felix, în timp ce în categoria exceptaților de la plata taxei care au contribuit la protejarea monumentelor istorice dorim să nominalizăm în mod special Compania de Administrare a Domeniului Bran, Teatrul Gong din Sibiu și Biserica Evanghelica fortificată din satul Viscri, jud. Brașov.
 
Mai multe informații despre Timbrul Monumentelor Istorice sunt disponibile urmând acest link.

Alte articole