Post mortem – Octavian Doclin și Valeriu Leu

Post mortem - Octavian Doclin și Valeriu Leu

OCTAVIAN DOCLIN, Curriculum Vitae

Nume: CHISĂLIŢĂ
Prenume: OCTAVIAN
Nume literar: Octavian DOCLIN

(Doclin, Caraș-Severin,18 februarie 1950 – Reșița, 11 februarie 2020)

Debut absolut: 1968 – revista Vîrste cărăşene a Liceului din Grădinari, an I (1968), nr. 1

Debut editorial: Ritmuri din Ţara lui Iovan Iorgovan. Culegere de versuri îngrijită de Petru Oallde. Prefaţă de Pavel Bellu, Reşiţa, 1970

Opera tiparită

 1. Neliniştea purpurei (poeme), Timişoara, Facla, 1979
 2. Fiinţa tainei (poeme), Timişoara, Facla, 1981.
 3. Muntele şi Iluzia (poeme), Timişoara, Facla, 1984.
 4. Curat şi nebiruit (poeme), Bucureşti, Cartea Românească, 1986.
 5. Cu gândul la metaforă (poeme), Bucureşti, Editura Eminescu, 1989
 6. Metafore gândite-n stil pentru când voi fi copil, Reşiţa, Editura Semenicul, 1991; ediţia a II-a, adăugită;1999; ediţia a treia III-a, adăugită, 2007
 7. Ceasul de apă. Antologie, selecţie şi Postfaţă de Lucian Alexiu, Timişoara, Hestia, 1991.
 8. A te bucura în eroare (poeme), Timişoara, Hestia, 1992
 9. În apărarea poemului scurt (poeme), Timişoara, Hestia, 1993, 52 p.
 10. Climă temperat continentală. Poeme / temperate Continental Climate. Poems. Antologie şi versiune în limba engleză de Ada D. Cruceanu. Cu o Postafţă de Lucian Alexiu, Timişoara, Hestia, 1995
 11. Agresiunea literei pe hârtie. Poeme, Hestia, 1996 (Colecţia Biblos).
 12. Esau (33 poeme). Cu o Postafţă de Adrian Dinu Rachieru, Reşiţa, Editura Timpul, 1997
 13. 47 Poeme despre Viaţă, Dragoste şi Moarte, Reşiţa, Editura Timpul, 1998; 47 Poems about Life, Love and Death. An English Version by Ada D. Cruceanu, Reşiţa, Timpul P. H., 1998
 14. Poeme duminicale, Reşiţa, Editura Timpul, 1998.
 15. Între pereţi de plută sau Moartea după Doclin, Timişoara (poeme), Editura Marineasa, 1999.
 16. Dubla eroare (poeme), Timişoara, Editura Marineasa, 1999.
 17. Poemele dinaintea tăcerii, Reşiţa, Editura Timpul, 1999.
 18. Urma paşilor în vale (poeme), Timişoara, Hestia, 2001.
 19. Nisip, ape de odihnă (poemeTimişoara, Editura Marineasa, 2002.
 20. Carte din iarna mea, poeme, Timişoara, Editura Marineasa, 2003.
 21. Pîrga (poeme), Timişoara, Editura Marineasa, 2004, 50 p.
 22. Pîrga II, poeme, Postafţă de Ela Iakab, Reşiţa, Modus P. H., 2005.
 23. 55 de poeme (antologie). Selecţia textelor: Ada D. Cruceanu, Reşiţa, Modus P. H., 2005.
 24. Locomotiva şi vrabia (antologie). Ediţie sentimentală alcătuită de Ion Cocora, Bucureşti, Editura Palimpsest, 2006.
 25. Pîrga III, poeme. Poetul în Pârgă, Reşiţa, Modus P. H., 2006.
 26. СЬЭРЯВАНЕ (Pîrga, poeme), traducere în limba bulgară de Margarita Kovalenko, Sofia, Ed. Bolid, 2006.
 27. Pîrga (I, II, III), Poeme (cu un Argument al autorului), Reşiţa, Modus P. H., 2007.
 28. Golf în retragere (55 de pome) /Golf im Rückzung (55 Gedichte), Antologie de/Auswahl Ada D. Cruceanu, Traducere de/Übersetzung Hans Dama, Timişoara, Anthropos, 2008
 29. Urna Cerului. Poeme, Timişoara, Anthropos, 2008.
 30. Aquarius. Poeme, Timişoara, Editura Marineasa, 2009
 31. Sălaşe în iarnă. Antologie de Lucian Alexiu, Timişoara, Anthropos, 2010.
 32. Docliniană (55+5 poeme), Cluj-Napoca, Editura Dacia XXI, 2010
 33. Firul cu plumb/ The Plummet. Poeme, [Timişoara], Anthropos, 2011.
 34. Nata-Ioana vrea păpuşi. Versuri pentru copii, Reşiţa, Modus P. H., 2011.
 35. Nata-Ioana-i şcolăriţă. Versuri pentru copii, Timişoara, Editura Marineasa, 2014.
 36. Sînge de vişin. Poeme, Timişoara, Editura Marineasa, 2014,
 37. Baletul de noapte. Cu o Prefață de Marcel Pop-Corniș, Timișoara, Editura Gordian, 2015
 38. Sărbătorile. Poeme, Timişoara, Editura Gordian, 2016.
 39. Răsaduri. Poeme. Prefața: Ion Pop, Timișoara, Editura Gordian, 2017
 40. Poeme libere (din cartea Subteranei, Reșița, 2017 – 2018, Timișoara, Editura Gordian, 2018
 41. și punct. și de la capăt. Poeme, Timișoara, Editura Gordian, 2019
 42. Slobodne pesme/ Poeme libere, Smederevo, Meridiani, 2019
 43. O sută și una de poezii (antologie), București, Editura Academiei Române, 2020
 44. Privirea peste umăr (…şi cu cît mai mult mă uit în urmă). Poeme 2018-2019,Timișoara, Editura Gordian, 2020

 20 + 1 poeţi din Banatul montan (judeţul Caraş-Severin) Antologie realizată de Octavian Doclin, Cluj-Napoca, Dacia XXI

Octavian Doclin şi Ada D. Cruceanu, Faţă în faţă. Publicistică, Timişoara, Editura Marineasa, 2012; Faţă în faţă (2). Publicistică, Timişoara, Editura Marineasa, 2013; Faţă în faţă (3). Gabriela Şerban, Bibliografia revistei Reflex (2000 – 2014), Timişoara, Editura Marineasa, 2014.

Post mortem - Octavian Doclin și Valeriu Leu

VALERIU LEU s-a născut la 10 mai 1952 în satul Gârlişte judeţul Caraş-Severin, fiind absolvent al Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie-Filosofie. A urmat în paralel cursurile Facultăţii de Filologie, Limba şi literatura slavă-limba şi literatura rusă. În anul 1975 a lucrat ca muzeograf la Muzeul Judeţean de Istorie Caraş-Severin, în specialitatea carte veche-manuscris, apoi la secţia de istorie în specialitatea istorie modernă, a fost şi director al Întreprinderii Cinematografice  Caraş-Severin (1985-1992).

La 26 mai 1993 i s-a conferit titlul ştiinţific de doctor în istorie la Universitatea „Babeş-Bolyai”, lucrarea de doctorat având titlul „Cartea şi lumea rurală în Banat (1700-1848)”. Din 1996 devine cercetător ştiinţific principal I la Muzeul Banatului Montan din Reşiţa şi şef de secţie până în anul 2008. Valeriu Leu a fost și profesor universitar din anul 1998 la Universitatea de Vest din Timişoara şi Universitatea „Eftimie Murgu” din Reşiţa.

A publicat peste 10 volume unic autor şi în colaborare şi peste 70 de studii de istorie modernă, istoria cărţii vechi, istoria mentalităţii, atât în ţară cât şi în străinătate. În anul 1996 i s-a decernat premiul „George Bariţ” al Academiei Române pentru cartea Franţa şi Banatul editată în colaborare cu Nicolae Bocşan şi Petru Bona. Al doilea premiu al Academiei i s-a decernat câţiva ani mai târziu în anul 2009 pentru volumul Cartea veche românească din Voivodina scrisă în colaborare cu Costa Roşu. Din 2003 este înscris în Registrul experţilor în domeniul carte veche românească şi carte românească bibliofilă. Până în ultimul moment a lucrat intens pentru editarea unui uriaș volum de memorialistică a Marelui Război împreună cu prietenul său, profesorul Nicolae Bocșan. Cele trei volume au apărut după decesul său, sub îngrijirea lui Nicolae Bocșan și constituie o contribuție excepțională la cunoașterea trecutului bănățenilor combatanți pe frontul Marelui Război.

Prin decesul lui Valeriu Leu, Banatul a pierdut un mare istoric, însă amintirea sa va rămâne veşnică prin întreaga sa operă, în care cu devotament şi pasiune a ilustrat pagini din trecutul provinciei, tradiţii şi personalităţi.

Lista volumelor semnate de Valeriu Leu

 1. Memorialistica revoluţiei de la 1848 în Transilvania, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1988 (în colab.)
 2. Banatul între arhaic şi modern. Mentalităţi în veacul Luminilor, Ed. Banatica, Reşiţa, 1993.
 3. Franţa şi Banatul 1789-1815, Ed. Banatica, Reşiţa, 1994. (în colab)
 4. Banatul în memorialistica „măruntă”sau istoria ignorată, Ed. Banatica, 1995. (în colab).
 5. Din istoria frontierei bănăţene. Ultimul război cu turcii, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996. (în colab.)
 6. Cartea şi lumea rurală în Banat 1700-1830, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996.
 7. Cartea veche românească din bisericile eparhiei Caransebeşului, Ed. Banatica, Reşiţa, 1996.
 8. Studii istorice bănăţene, Ed. Banatica, Reşiţa, 1997.
 9. Modernizare şi imobilism, Banatica, Reşiţa, 1998.
 10. Revoluţia de la 1848 din Transilvania în memorialistică, Presa Univ. Clujeană, Cluj-Napoca, 2000. (în colab.)
 11. Cronologia Europei Centrale (1848-1989), Ed. Polirom, Iaşi, 2001. (în colab.)
 12. Şcoală şi comunitate în sec. al XIX-lea. Circulare şcolare bănăţene, Presa Univ. Clujeană, 2002. (în colab.)
 13. Memorie, memorabil, istorie în Banat, Ed. Marineasa, Timişoara, 2006.
 14. Cartea veche românească din Voivodina, Libertatea, Novi Sad, 2007. (în colab.)
 15. Cronici bisericeşti. Manuscrise din Banat sec. XIX-XX, ICRV, Zrenianin, 2009. (în colab.)

 

 

Alte articole