Legislație

LEGE nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

ORDONANŢĂ de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

LEGE nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional mobil.

LEGE nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi a colecţiilor publice

LEGE nr. 292 din 27 iunie 2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale

LEGE nr. 196 din 13 mai 2003 privind prevenirea şi combaterea pornografiei

LEGE nr. 186 din 9 mai 2003 privind promovarea culturii scrise

ORDONANŢĂ nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea şi funcţionarea Fondului Cultural Naţional

HOTĂRÂRE nr. 459 din din 10 iunie 1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor ce constituie Fondul cultural naţional

HOTĂRÂRE nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru înfiinţarea Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional şi aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Fondului Cultural Naţional.

ORDONANŢĂ nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor măsuri financiare.

LEGE nr. 350 din 2 decembrie 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.

ORDIN nr. 2364 din 8 noiembrie 2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea, vărsarea şi gestionarea sumelor care constituie Fondul cultural naţional.